25755: ساختار داده و الگوریتم  
نام درس: ساختار داده و الگوریتم (Data Structure and Algorithm)
شماره درس: 25755
پیش‌نیاز(ها): 25767 (برنامه‌سازی شی‌ءگرا)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403