25767: برنامه‌سازی شیءگرا
نام درس: برنامه‌سازی شیءگرا (Object Oriented Programming)
شماره درس: 25767
پیش‌نیاز(ها): 25768 (مبانی برنامه‌سازی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403