25756: بهینه‌سازی محدب 1  
نام درس: بهینه‌سازی محدب 1 (Convex Optimization 1)
شماره درس: 25756
پیش‌نیاز(ها): 25735 (ریاضی مهندسی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403