25770: اخلاق مهندسی و محیط زیست
نام درس: اخلاق مهندسی و محیط زیست (Engineering Ethics and Environment)
شماره درس: 25770
پیش‌نیاز(ها): 25700 (کارآموزی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403