25772: اصول ادوات حالت جامد
نام درس: اصول ادوات حالت جامد (Principles of Solid State Devices)
شماره درس: 25772
پیش‌نیاز(ها): 25031 (الکترونیک 1) و 24012 (فیزیک 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403