25775: مبانی مخابرات بی‌سیم
نام درس: مبانی مخابرات بی‌سیم (Introduction to Wireless Communications)
شماره درس: 25775
پیش‌نیاز(ها): 25751 (سیستم‌های مخابراتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403