25776: طراحی سیستم‌های مبتنی بر FPGA/ASIC
نام درس: طراحی سیستم‌های مبتنی بر FPGA/ASIC
(ASIC/FPGA System Design)

شماره درس: 25776
پیش‌نیاز(ها): 25754 (ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403