25778: سیستم‌های نهفته بی‌درنگ
نام درس: سیستم‌های نهفته بی‌درنگ (Embedded Systems)
شماره درس: 25778
پیش‌نیاز(ها): 25754 (ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403