25778: سیستم‌های نهفته بی‌درنگ
نام درس: سیستم‌های نهفته بی‌درنگ (Embedded Systems)
شماره درس: 25778
پیش‌نیاز(ها): 25754 (ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: مشترک (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
آخرین ویرایش: اردیبهشت 1398

توضیحات:
هدف این درس آشنایی مهندسین برق با اجزا و انواع سیستم‌های نهفته، طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ است.
 
سرفصل‌ها:
 • سیستم‌های نهفته، تعریف و طبقه‌بندی
 • اجزای سیستم‌های نهفته
 • ملاحظات طراحی سیستم‌های نهفته
 • مدل‌سازی، شبیه‌سازی و ارزیابی سیستم‌های نهفته
 • انواع سیستم‌های نهفته بر مبنای نوع پردازش‌گر و سیستم عامل
 • سیستم‌های نهفته بی‌درنگ
 • پردازنده‌های مطرح در سیستم‌های نهفته امروزی و ساختار و معماری آن‌ها
  • پردازنده‌های ARM Cortex M
  • پردازنده‌های ARM Cortex A
  • پردازنده‌های ARM Cortex R
  • پردازنده‌های DSP خانواده TI C6000
 • قواعد انتخاب پردازنده و نقش سیستم عامل
 • پیاده‌سازی نرم‌افزاری
  • پیاده‌سازی Firmware به زبان C و اسمبلر
  • بهینه‌سازی کد
  • ابزارهای پیاده‌سازی نرم‌افزاری برای پردازش‌گرهای ARM و DSP
  • پردازنده‌های ARM Cortex A
  • پردازنده‌های ARM Cortex R
  • پردازنده‌های DSP خانواده TI C6000
 • نگاشت الگوریتم‌ها به ساختار پردازنده‌ها
  • بهینه‌سازی کد
  • تکنیک‌ها و استانداردهای پیاده‌سازی
 • مسائل عددی
  • کوانتیزیشن وoverflow
  • پیاده‌سازی floating point
  • پیاده‌سازی fixed point
  • بهینه‌سازی کد
  • ابزارهای پیاده‌سازی نرم‌افزاری برای پردازش‌گرهای ARM و DSP
  • پردازنده‌های ARM Cortex A
  • پردازنده‌های ARM Cortex R
  • پردازنده‌های DSP خانواده TI C6000
 • حافظه و مدیریت آن و پردازنده‌های چندهسته‌ای (Multi-Core)
 • مدارهای جانبی و مدارهای واسط
 • سیستم‌های نهفته بر مبنای Linux
  • طراحی‌های منبع‌باز سخت‌افزار و نرم‌افزار
  • اجزای سیستم عامل Linux و مکانیزم boot
  • برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی در محیط Linux
  • کتابخانه‌های نرم‌افزاری مختلف Linux
 • کاربردهای مختلف سیستم‌های نهفته و پیاده‌سازی
  • سیستم‌های کنترلی نهفته
  • سیستم‌های صوتی و تصویری نهفته
  • سیستم‌های مخابراتی و شبکه
  • امنیت سخت‌افزار و نرم‌افزار
  • سیستم‌های اینترنت اشیا، استانداردهای شبکه و امنیت


مراجع:
 • M. Wolf, High Performance Embedded Computing, Morgan Kauffmann, 2nd Edition, 2014
 • P. Barry, P. Crowley, Modern Embedded Computing, Elsevier, 2012
 • X. Fan, Real-Time Embedded Systems, Elsevier, 2015
 • Real-Time Embedded Systems, Open-Source Operating Systems Perspective, CRC Press, 2012
 • D. Abbot, Linux for Embedded and Real-Time Applications, 3rd Edition, Elsevier, 2013
 • D. Molloy, Exploring Beaglebone, Wiley, 2015
 • D. Molloy, Exploring Raspbery Pi, Wiley, 2016
 • L. D. Pyeat, Modern Assembly Language Programming with the ARM Processor, Elsevier, 2016
 • TI Teaching ROMs: www.ti.com


 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 3 / 1403