25779: شبکه مخابرات داده‌ها
نام درس: شبکه مخابرات داده‌ها (Data Communication Network)
شماره درس: 25779
پیش‌نیاز(ها): 25751 (سیستم‌های مخابراتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: مشترک (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403