25785: سیستم‌های تولید انرژی الکتریکی
نام درس: سیستم‌های تولید انرژی الکتریکی (Electric Energy Generation Systems)
شماره درس: 25785
پیش‌نیاز(ها): 25741 (تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 12 / 1402