25790: پروژه کارشناسی 2
نام درس: پروژه کارشناسی 2 (BS Project 2)
شماره درس: 25790
پیش‌نیاز(ها): 25780 (پروژه کارشناسی 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 2
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403