25796: رباتیک و بینایی ماشین
نام درس: رباتیک و بینایی ماشین (Robotics and Machine Vision)
شماره درس: 25796
پیش‌نیاز(ها): 25752 (سیستم‌های کنترل خطی و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403