25797: مدارهای واسطه
نام درس: مدارهای واسطه (Computer Interface Circuits)
شماره درس: 25797
پیش‌نیاز(ها): 25771 (طراحی سیستم‌های میکروپروسسوری)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403