25873: شبکه‌های کامپیوتری
نام درس: شبکه‌های کامپیوتری (Computer Networks)
شماره درس: 25873
پیش‌نیاز(ها): 25751 (سیستم‌های مخابراتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403