25879: مبانی علم داده
نام درس: مبانی علم داده (Fundamentals of Data Science)
شماره درس: 25879
پیش‌نیاز(ها): 25732 (آمار و احتمال مهندسی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403