25269: ادوات حالت جامد پیشرفته
نام درس: ادوات حالت جامد پیشرفته (Advanced Solid State Devices)
شماره درس: 25269
پیش‌نیاز(ها): 25234 (فیزیک حالت جامد پیشرفته) و 25268 (مکانیک کوانتومی کاربردی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402