25271: مدارهای مجتمع RF
نام درس: مدارهای مجتمع RF
(RF Integrated Circuits)

شماره درس: 25271
پیش‌نیاز(ها): 25253 (طراحی مدارهای CMOS 1) و 25148 (مدارهای مخابراتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402