25748: الکترونیک کوانتمی
نام درس: الکترونیک کوانتمی (Quantum Electronics)
شماره درس: 25748
پیش‌نیاز(ها): 25735 (ریاضی مهندسی) و 25223 (فیزیک الکترونیک 1) یا 25762 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 22 / 12 / 1402