25783: عایق‌ها و فشار قوی
نام درس: عایق‌ها و فشار قوی (Dielectrics and HV)
شماره درس: 25783
پیش‌نیاز(ها): 25733 (الکترومغناطیس) و 25753 (تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403