25783: عایق‌ها و فشار قوی
نام درس: عایق‌ها و فشار قوی (Dielectrics and HV)
شماره درس: 25783
پیش‌نیاز(ها): 25733 (الکترومغناطیس) و 25753 (تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: شهریور 1398

توضیحات:
اهداف این درس عبارتند از:
 • آموزش تئوری شکست در عايق‌های گازی، مايع و جامد
 • آموزش روش‌های تحلیلی و عددی محاسبه توزيع ميدان الکترواستاتيک و نحوه کنترل آن
 • آموزش روش توليد فشار قوی جهت آزمون يک سيستم عايقی
 • آموزش روش آزمون و اندازه‌گيری فشار قوی و ملاحظات تکنيکی آن
 • آموزش طراحی یک سیستم عایق فشار قوی نمونه
 
سرفصل‌ها:
 • محاسبه ميدان الکترواستاتيک با روش‌های تحلیلی و عددی و کنترل آن
 • تئوری شکست در عايق‌های گازی
 • تئوری شکست در جامدات و مايعات
 • توليد فشار قوی
 • اندازه‌گيری فشار قوی

مراجع:
 • E. Kuffel, W. S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering Fundamentals, 2nd edition, Newnes, 2001
 • Dieter Kind, An Introduction to High-Voltage Experimental Technique, Wiley, 1985
 • W. Hauschild and W. Mosch, Statistical Techniques for High Voltage Engineering, IEE Power Series 13, 1992
 • R. E. James, and Q. Su., Condition Assessment of H.V. Insulation in Power System Equipment, 2008
آخرین به‌روزرسانی: 3 / 3 / 1403