25789: سیستم‌های برق و الکترونیک خودرو
نام درس: سیستم‌های برق و الکترونیک خودرو (Automobile Electrical and Electronic Systems)
شماره درس: 25789
پیش‌نیاز(ها): 25741 (تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه) و 25302 (آز ماشین‌های الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 12 / 1402