25792: کنترل مدرن
نام درس: کنترل مدرن (Modern Control)
شماره درس: 25792
پیش‌نیاز(ها): 25411 (سیستم‌های کنترل خطی) و 25871 (جبر خطی) یا 25872 (روش‌های ریاضی در مهندسی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403