درس‌های گروه سیستم‌های انرژی الکتریکی

درس‌های مقطع کارشناسی

ردیف درس شماره درس واحد
1 آز الکترونیک صنعتی 25205 1
2 مسائل مخصوص در مهندسی قدرت 25396 3
3 آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی 2 25712 1
4 آزمایشگاه عایق‌ها و فشار قوی 25713 1
5 آزمایشگاه سیستم‌های انرژی الکتریکی 25716 1
6 آز سیم‌پیچی ماشین‌های الکتریکی 25718 1
7 آزمایشگاه حفاظت سیستم‌های قدرت 25722 1
8 تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه 25741 4
9 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1 25753 3
10 تبدیل انرژی الکتریکی 2 25781 3
11 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2 25782 3
12 عایق‌ها و فشار قوی 25783 3
13 تأسیسات الکتریکی 25784 3
14 سیستم‌های تولید انرژی الکتریکی 25785 3
15 حفاظت سیستم‌های قدرت 25786 3
16 سیستم‌های برق و الکترونیک خودرو 25789 3
17 مبانی الکترونیک قدرت 25799 3

درس‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف درس شماره درس واحد
1 قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی 25309 3
2 طراحی ماشین‌های الکتریکی 25325 3
3 تئوری ماشین‌های الکتریکی 25328 3
4 طراحی اجزای مبدل‌های الکترونیک قدرت 25332 3
5 سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی 25334 3
6 ماشین‌های الکتریکی غیر سنتی 25335 3
7 تجدید ساختار سیستم‌های قدرت 25337 3
8 دینامیک سیستم‌های قدرت 1 25338 3
9 قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت‌ 25339 3
10 مسائل مخصوص در قدرت 25340 3 (متغیر)
11 حالت گذرای سیستم‌های قدرت 25347 3
12 بررسی و شناخت انرژی‌های نو 25348 3
13 کیفیت توان 25351 3
14 حفاظت پیشرفته 25324 3
15 کنترل توان راکتیو 25353 3
16 بهره‌برداری ‌از سیستم‌های ‌قدرت پیشرفته 25355 3
17 منابع تغذیه ولتاژ بالا 25358 3
18 الکترونیک قدرت 1 25363 3
19 کنترل ماشین‌های الکتریکی AC 25365 3
20 سیستم‌های انتقال دی‌سی و ای‌سی انعطاف‌پذیر 25366 3
21 مدل‌سازی و کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت 25367 3
22 مباحث ویژه قدرت 25368 3
23 مباحث ویژه در قدرت 25369 3
24 حفاظت دیجیتال سیستم‌های قدرت 25372 3
25 سمینار کارشناسی ارشد قدرت 25390 2
26 مبدل‌های تشدیدی و کلیدزنی نرم 25394 3
27 عایق‌ها و فشار قوی پیشرفته 25395 3
28 برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت 25398 3
نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی: SharifEEPower@
آخرین به‌روزرسانی: 22 / 3 / 1403